НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

КОЛОКВИЈУМ 2004/5
1. Колоквијум, 26.12.2004 - ПДФ -
PDF - Коментари
2. Колоквијум, 17.04.2005 - ПДФ -
PDF - Коментари
3. Колоквијум, 17.04.2005 - ПДФ - PDF - Коментари
 

Право изласка на колоквијум имало је 150 кандидата!
Први колоквијум положило је 79 кандидата!
Други колоквијум положило је 69 кандидата!
На Трећем колоквијуму отпало је 3 кандидата!
 

КОНАЧНА ТАБЕЛА СА КОЛОКВИЈУМА