NACRTNA GEOMETRIJA

2. Kolokvijum, 17.04.2005
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

No

Prezime, Ime Indeks

1

2

3

SUM

*2

1

Filipović Milica MR02069

10

10

10

30

60

2

Nasković Filip MR02008

10

10

10

30

60

3

Veljković Ana ML02106

10

10

10

30

60

4 Končar Milana MR01076

10

10

10

30

60

5 Čikarić Miljana MR02129

10

10

10

30

60

6 Đurđevac Nataša MR02042

10

10

29½

59

7 Hojt Ilija ML02031

10

29

58

8 Grujić Jelena MM02005

10

29

58

9 Radovanović Biljana ML01213

10

9

10

29

58

10 Svetlik Marek MR02045

10

10

9

29

58

11 Etinski Maja MR02123

10

9

28½

57

12 Maričić Jasna ML92015

10

10

28½

57

13 Vukić Anđelija MR01190

10

10

28½

57

14 Radivojević Ivan MR01185

9

9

27½

55

15 Banković Anja MM02084

10

8

27½

55

16 Dubovski Martina MR01056

10

8

27½

55

17 Mojsić Aleksandar MN00293

10

27

54

18 Marković Danijel MR02120

26½

53

19 Ćurčin Relja MR02009

9

26

52

20 Stojković Dušan MR02077

8

9

25½

51

21 Pavićević Aleksandra ML01088

9

9

25½

51

22 Šešum Milan MR02003

7

8

10

25

50

23 Janićijević Stefana ML99459

9

25

50

24 Tasić Nataša MR02182

9

25

50

25 Uzunović Jelena MR01091

5

10

24½

49

26 Stepanović Vladimir ML00187

7

9

24½

49

27 Kokotović Marko MR00238

10

5

9

24

48

28 Petrović Nevena MR02055

4

10

23½

47

29 Borak Biljana MR02060

5

10

8

23

46

30 Dimitrijević Ivan MM02019

5

7

10

22

44

31 Virijević Sanja MR01205

4

10

7

21

42

32 Danilović Aleksandar MR00202

1

10

20½

41

33 Komazec Srđan MN01252

2

9

20½

41

34 Rajšić Saša MR01063

½

10

10

20½

41

35 Vukša Nikolina MR02122

½

10

20

40

36 Barać Violeta MR01022

0

10

10

20

40

37 Sofrenović Aleksandra MR00112

0

10

19½

39

38 Ciburović Maja MR01044

0

10

19½

39

39 Spremić Jelena MR01061

½

10

9

19½

39

40 Avramović Tamara ML01325

0

10

19½

39

41 Nešovanović Nataša MR01053

4

7

19½

39

42 Milekić Tamara MR01047

0

19

38

43 Knežević Jovana MR02054

0

10

9

19

38

44 Pelević Dijana ML02218

0

9

10

19

38

45 Stojković Tatjana ML99170

0

19

38

46 Bukvić Dušica ML01181

0

10

18½

37

47 Stanojević Dragana MR02196

0

10

18½

37

48 Životić Miroslav MN01008

0

10

18½

37

49 Marinković Desa MR01115

0

9

18½

37

50 Radovčić Darko MR02118

0

9

18½

37

51 Jovanović Aleksandra ML01082

0

10

18½

37

52 Andrijašević Miloš MR01180

0

18

36

53 Aksentijević Nataša ML01331

8

18

36

54 Pavić Marina MR02099

8

8

1

17

34

55 Domanović Milorad MR02062

0

8

9

17

34

56 Vidaković Dragana MR02007

0

8

16½

33

57 Šunjkić Bojana MR02186

0

7

16½

33

58 Popović Branislav MR01073

0

9

16½

33

59 Vitorović Marija MR02139

0

16

32

60 Radović Marija MR02072

0

7

9

16

32

61 Ilić Aleksandra ML00179

0

8

15½

31

62 Janošev Lidija MR01102

0

7

8

15

30

63 Mihajlović Goran ML00062

7

1

7

15

30

64 Lukin Jelena MR00061

3

9

14½

29

65 Jevtić Boris MR00200

0

7

7

14

28

66 Radovanović Tijana MR00158

0

10

3

13

26

67 Miladinović Nađa ML95004

9

13

26

68 Butulija Sanja MR01217

0

6

12½

25

69 Delić Aleksandra MN01154

0

10

12½

25


Prezime, Ime Indeks

1

2

3

SUM

*2

Perišić Danijela MR01020

0

0

10

10

20

Radovanović Goran ML98193

0

1

19

Ilić Stajka MR02127

0

1

15

Stefanović Ivana MR01199

4

1

15

Kalajdžić Bratislav MR00052

0

1

0

1

2

Mazulović Olivera MR01072
Čukić Ivan MR02014
Živković Zdenka MR93064
Kovačević Natalija MR02076
Čolović Dragana ML02176

Statistika: Pojavilo se 74, položilo 69