Dan žena u astronomiji

Beograd, 8. mart 2019.

Svečana sala Rudarsko-geološkog fakulteta, zgrada PMF, IV sprat, Studentski trg 16

Na inicijativu Nacionalnog komiteta za astronomiju u organizaciji Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, povodom obeležavanja 100 godina Međunarodne astronomske unije i u sklopu nastavka aktivnosti vezanih za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, 11. februar, održava se jednodnevni skup "Dan žena u astronomiji", 8. marta 2019. u 13 časova, svečana sala Rudarsko-geološkog fakulteta zgrada PMF, IV sprat.

Lokalni organizacioni odbor

Olga Atanacković (Matematički fakultet, Beograd)
Bojan Arbutina (Matematički fakultet, Beograd)
Aleksandra Ćiprijanović (Matematički fakultet, Beograd)
Dragana Ilić (Matematički fakultet, Beograd)
Anđelka Kovačević (Matematički fakultet, Beograd)
Tijana Prodanović (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad)

Program

13:00 – 13:35 Žene u astronomiji kroz istoriju (Tijana Prodanović)
13:35 - 14:30 Značajne žene u astronomiji u Srbiji (Olga Atanacković, Zorica Cvetković)

14:30 – 15:00 Kafe-pauza

Predstavljanje naučnog rada koleginica i diskusija:

15:00 – 15:20 Jelena Petrović
15:20 – 15:35 Monika Jurković
15:35 – 15:50 Majda Smole
15:50 – 16:05 Ivana Milić Žitnik
16:05 – 16:20 Kristina Racković-Babić
16:20 – 16:35 Marina Pavlović
16:35 – 16:50 Neda Stojković
16:50 – 17:05 “Sindrom uljeza” (Aleksandra Ćiprijanović)
17:05 – 17:15 Diskusija i zatvaranje


Kontakt adresa:

Katedra za astronomiju
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16, 11000 Beograd Srbija
E-pošta: astronom@matf.bg.ac.rs
Tel. (+381 11) 2027-827
Faks: (+381 11) 2630-151