NACRTNA GEOMETRIJA

KOLOKVIJUM 2003/4
1. Kolokvijum, 16.12.2003 - PDF - ПДФ
2. Kolokvijum, 24.04.2004 - PDF - ПДФ

Prezime, Ime

Smer

Index

Deo 1. Deo 2. Ukupno
Radovanović, Jelena

L

184/00

0,459 0,462 0,921
Banković, Milan

R

015/01

0,51 0,315 0,825
Bogdanović, Slobodan

R

067/01

0,442 0,336 0,778
Grubački, Ksenija

R

148/01

0,459 0,315 0,774
Bobor, Daliborka

R

095/01

0,408 0,357 0,765
Simčević, Tatjana

M

006/01

0,34 0,42 0,76
Kaplarević, Vesna

R

033/01

0,357 0,378 0,735
Pavić, Radivoje

L

198/99

0,493 0,231 0,724
Aleksić, Marijana

L

165/01

0,442 0,252 0,694
Dimitrijević, Anita

R

055/01

0,255 0,42 0,675
Majstorović, Marijana

L

092/99

0,255 0,399 0,654
Mladenovski, Dragan

R

119/01

0,357 0,294 0,651
Maksimović, Marijana

L

101/01

0,408 0,231 0,639
Grujić, Olga

R

137/01

0,34 0,273 0,613
Madžar, Sonja

R

094/01

0,289 0,315 0,604
Kleut, Željko

R

188/00

0,34 0,252 0,592
Zeković, Ana

R

089/01

0,357 0,231 0,588
Cicović, Marija

R

004/01

0,34 0,231 0,571
Kovačević, Jovana

R

156/01

0,272 0,273 0,545
Stefanović, Milan

R

059/02

0,272 0,252 0,524
Prelević, Radisav

R

169/01

0,255 0,252 0,507
Marković, Novak

R

051/01

0,289 0,21 0,499
Zečević, Zorica

N

041/00

0,238 0,252 0,49
Lučić, Milena

L

306/01

0,238 0,231 0,469
Mihailović, Vladimir

R

096/01

0,221 0,231 0,452