NACRTNA GEOMETRIJA

2. Kolokvijum, 24.04.2004
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

Radovanović, Jelena

L

184/00

10

2

10

22

Dimitrijević, Anita

R

055/01

9

1

10

20

Simčević, Tatjana

M

006/01

2

8

10

20

Majstorović, Marijana

L

092/99

10

0

9

19

Kaplarević, Vesna

R

033/01

10

7

1

18

Bobor, Daliborka

R

095/01

10

6

1

17

Bogdanović, Slobodan

R

067/01

10

5

1

16

Banković, Milan

R

015/01

0

7

8

15

Grubački, Ksenija

R

148/01

10

4

1

15

Madžar, Sonja

R

094/01

10

3

2

15

Mladenovski, Dragan

R

119/01

10

2

2

14

Grujić, Olga

R

137/01

10

2

1

13

Kovačević, Jovana

R

156/01

10

2

1

13

Aleksić, Marijana

L

165/01

1

2

9

12

Kleut, Željko

R

188/00

10

2

0

12

Prelević, Radisav

R

169/01

1

2

9

12

Stefanović, Milan

R

059/02

2

2

8

12

Zečević, Zorica

N

041/00

8

2

2

12

Cicović, Marija

R

004/01

8

2

1

11

Lučić, Milena

L

306/01

0

1

10

11

Maksimović, Marijana

L

101/01

10

0

1

11

Mihailović, Vladimir

R

096/01

8

2

1

11

Pavić, Radivoje

L

198/99

8

2

1

11

Zeković, Ana

R

089/01

2

0

9

11

Marković, Novak

?

051/01

10

0

0

10

Statistika: Pojavilo se 66, položilo 25