Tijana Šukilović
     ENG
t i j a n a @ m a t f . b g . a c . r s      
Katedra za geometriju:
Tijana ŠukilovićKontakt:
Kabinet 843a
Matematički fakultet,
Univerzitet u Beogradu,
Studentski trg 16,
11000 Beograd

e-mail:
tijana@matf.bg.ac.rs

Obaveštenja


Konsultacije: najaviti se e-mailom


Nastava


I smer

M, N, V, L smerovi


 Ranije držani kursevi

Nauka


Doktorska disertacija:
Geometrija četvorodimenzionih nilpotentnih Lijevih grupa
Matematički fakultet, Beograd, april 2015.


 

Copyright © 2015-2022 Tijana Šukilović