Кристина Вељковић

е-пошта: kristina [at] matf.bg.ac.yu

Предмети за школску 2009/10 годину

- Статистички софтвер 1
- Статистички софтвер 3
- Вероватноћа и статистика за И смер
- Временске серије и примене у финансијама
- Статистички софтвер 2
- Статистички софтвер 4

- Вероватноћа и статистика за апсолвенте

 

Термин консултација

Петком у 16 часова.