Јелена Катић

 

 

 

Термини усмених испита из ДЈа  у року Јануар 2 за Л смер:

- студенти који су положили преко колоквијума: у 12:30 

- студенти који су положили писмени: у 14

 

Писмени положен преко колоквијума важи само у јануарским роковима (оба). 

 

 

Предмети у 2017/18. години:

 

·         Диференцијалне једначине А (МНВ) 

·         Диференцијалне једначине Б (МНВ)   

·         Диференцијалне једначине А (Л) 

·         Диференцијалне једначине Б (Л)  

·         Увод у теорију динамичких система 

 

 

 

 

Предмети у претходним годинама