Obaveštenja

Studenti koji planiraju da izadju na ispit u januarskom roku neophodno je da se prijave putem sledece ANKETE do 17.01. u 23h zbog planiranja organizacije ispita.

Zadaci sa vežbi

1. i 2. Uvod Osnove UNIX-a (Aleksandar B. Samardžić)

3. Fajl I/O. Primeri: cp seek hole dup

4. Promena osobina već otvorenom fajlu. Primeri: flags Tipovi fajlova, bitovi pristupa. Primeri: types umask chmod

5. Vremena fajlova. Rad sa direktorijumima. Primeri: unlink utime fts chdir

6. Passwd fajl, group fajl, racunanje vremena. Primeri: dir pwd_grp

7. Kreiranje procesa. Izvršavanje procesa. Primeri: fork exec

8. System funkcija. Pipe funkcija. Primeri: system system_ed pipe minmax

9. Standardna biblioteka. Primeri: std

10. Napredni I/O. Zaključavanje fajla. Multipleksiranje. Memorijsko mapiranje. Primeri: blocking nonblocking locking select cp4

11. Funkcije za rad sa signalima. Primeri: sigusr nonreentrant signal_set

Dodatni materijali za vežbu:

Vezbanje za kolokvijum.

Vezbanje za ispit.

Zadaci za spremanje ispita i kolokvijuma.

Zadaci sa prethodnih kolokvijuma.

Zadaci sa ispitnih rokova 2009-2012.

Uradjeni zadaci sa januarskog roka 2019.

Korisni linkovi

Osnovna literatura: "Advanced Programming in the UNIX Environment (APUE)" - R. W. Stevens

Osnovne Linux naredbe (Miroslav Marić, Jelena Grmuša)

GNU programerski alati

Rezultati

Svi rezultati. Prakticni (Poslednja izmena 12.02.2019.) Uvid u radove je u sredu, 13.02., u 08h u 716. Obavezno je najaviti dolazak. Usmeni bi trebalo da bude 17.02.

Početna strana