Uputstva

Materijali za spremanje ispita: Literatura Zadaci sa vežbi Ispitni rokovi To sve treba pročitati i provežbati.
Važnija poglavlja na koja treba obratiti pažnju u APUE su: File I/O, Files and Directories, Standard I/O library, System Data Files and Informations, Proces control, Advanced I/O.

Mesto i termin održavanja ispita

U apsolventskim rokovima se ispit održava u 718 sa početkom u 9h. U ostalim rokovima onako kako piše u rasporedu ispita za te konkretne rokove.

Ukoliko planirate da izadjete na pismeni deo ispita, potrebno je da pošaljete mail asistentkinji.

Početna strana