Резултати рока Септембар 1, Геометрија 4, 05.09.2017

Изашло 7, положило 1 (предиспит+писмени)

Ђокић Жудана        12+20=32