Резултати рока Јануар, Геометрија 4, 26.01.2015

нико није положио!
Можете доћи 2.2.2015. у кабинет 839, између 16 и 18 сати да погледате рад.

Г4:
Стојановић Александар 0

НГ:
Станојевић Александра 17
Закић Борић      14
Јаковљевић Јована   0
Ђокић Жудана      0