NACRTNA GEOMETRIJA

Martovski rok, 19.03.2005 - Komentari
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

1. Zadatak : Šablon zadatak!
Osnovni model je zadatak 2.39 iz zbirke Vukmirović, Stanić iz 2003.
Nekoliko rokova kod Srđana Vukmirovića imaju zadatak ovog tipa.
Model je rađen na vežbama poslednji put decembra 2004.
2. Zadatak : Jedna primena Dezargove ili Obrnute Dezargove teoreme!
Zadatak sa vežbi, doduše u obrnutoj postavci što ne menja stvar!
Urađen na vežbama 17.3.2005 (dva dana pre ispita)
Koliko mi je poznato rađen je svake godine na vežbama.
3. Zadatak : Identičan zadatku 3 sa Novembarskog roka iz 2004.
4. Zadatak : Identičan zadatku 4 sa Junskog roka iz 2004.