NACRTNA GEOMETRIJA

Septembarski rok, 03.09.2004
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

 
No Prezime, Ime Index

1.

2.

3.

4.

Sum

1

Stojanović, Biljana MR010117

25

4

20

22

71

2

Jovanović, Dušan MR010128

24

20

23

2

69

3

Radosavljević, Ana MR990103

25

25

17

2

69

4

Dinčić, Ana MM000107

20

20

16

12

68

5

Vujičić, Staša MR010090

25

20

22

0

67

6

Mihailović, Vladimir MR960001

25

20

20

0

65

7

Maričić, Đuro MN940038

25

23

12

4

64

8

Aleksandrić, Pavle MR000042

17

5

22

20

64

9

Grujičić, Igor MR000308

25

23

15

0

63

10

Ćalasan Neđeljko MR000050

25

0

23

14

62

11

Simić, Milica MR970102

17

23

19

2

61

12

Šalipur, Miloš MR970168

19

25

17

0

61

13

Tomović, Predrag ML920163

25

0

13

22

60

14

Lukić, Milivoje MM020016

25

0

20

15

60

15

Grbić, Miloš MR010158

10

20

21

7

58

16

Bošnjaković, Marija MN000082

25

6

17

7

55

17

Marković, Ana ML960001

25

0

20

10

55

18

Bosiljčić, Jelena ML950252

25

0

15

12

52

19

Knežević, Miroslav MR000043

25

0

19

8

52

20

Spasojević, Jelena MM910050

25

4

2

20

51

21

Stajić, Petar MR980041

25

3

22

0

50

22

Ljubomirović, Sanja ML940131

25

0

25

0

50

23

Vučković, Bojan M?990310

22

0

21

6

49

24

Pajkić, Željko M?990110

25

2

22

0

49

25

Novaković, Bojan AA950027

20

5

17

7

49

26

Kolarević, Nebojša MR010187

25

5

18

0

48

27

Cicović, Marija MR010004

25

0

14

9

48

28

Opanković, Branislav MR990001

25

0

22

0

47

29

Ristić, Milan MR000159

20

0

25

2

47

30

Stojadinović, Sanja MR940273

15

0

20

12

47

31

Obradović, Dragana MR000104

24

0

15

7

46

32

Anić, Aleksandar MN960200

25

0

17

4

46

33

Ćeranić, Sanja ML??????

24

0

16

5

45

34

Stamenić, Nikola MR010084

25

0

20

0

45

Statistika: Pojavilo se 90, položilo 34